Nederlandse Pointer Club

Welkom

  

  

Dekkingen, Nesten & Dekreuen protocol

Om fokkers en geïnteresseerden in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te geven in geplande nestjes wordt van de fokkers gevraagd mee te werken aan de volgende stappen:

 1. Enige tijd het liefst twee maanden voor de verwachte loopsheid van de teef wordt een melding gedaan van de fokplannen, waarna deze onder de knop geplande nesten op de website vermeld zal worden . De melding is voorzien van de volgende kopieën:
         - HD afschrift(en)
         - Stambomen
         - Indien van toepassing werkkwalificaties
         - Éen exterieuruitslag 
 2. Optioneel foto van de beoogde ouderdieren.
 3. Maximaal 3 weken na de dekking volgt de dekmelding waarna de dekmelding op de website gepubliceerd zal worden onder de knop verwachte nesten
 4. Maximaal 10 dagen na de geboorte van de pups volgt de geboorte melding waarin het aantal pups, kleur en geslacht en beschikbaarheid beschreven worden  waarna de geboorte van de pups op de website gepubliceerd zal worden onder de knop : Geboren nesten
 5. Optioneel foto’s van moeder en pups

Wekelijks of indien eerder van toepassing meldt de fokker de beschikbaarheid van pups waarna de melding op de website geactualiseerd zal worden

Vermelding op de website en pupbemiddeling is uitsluitend voor leden die minimaal één jaar lid zijn van de N.P.C en voor combinaties die voldoen aan het fokreglement van de N.P.C. Deze vermelding en bemiddeling is gratis.

Dekreuenlijst vermelding

 Uitsluitend voor leden die minimaal gedurende één jaar lid zijn van de N.P.C.

Reuen die minimaal voldoen aan het fokreglement van de NPC kunnen vermeld worden op de dekreuenlijst.

De Stappen:

Eigenaar reu stuurt kopieën van de stamboom, HD onderzoek, tentoonstelling resultaten /titels  eventuele behaalde werkkwalificaties indien gewenst één of meerdere foto’s  naar de webmaster waarna de reu op de dekreuen lijst op de website  vermeld zal worden.

Deze vermelding is gratis.