Nederlandse Pointer Club

Welkom

  

  

Basisreglement Welzijn en Gezondheid (BWG)

Vanaf 1 juli 2008 zijn welzijnsregels van kracht. 
Dit betekent dat alle dekaangiften vanaf 1 juli 2008 moeten voldoen aan de nieuwe welzijnsparagrafen van het Kynologisch Reglement.
Voor informatie over de hele procedure 'stamboom aanvragen' kunt u terecht op de pagina 'stamboom aanvraag procedure' links in het menu.

Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG)
De welzijnsregels van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid staan beschreven in het Kynologisch Reglement (Art. VIII.1 e.v.)

Artikel VIII.1 
1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt. 
2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt. 
3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt. 
4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren. 
5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

Artikel VIII.2 
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Artikel VIII.3 
Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van artikel VIII.1 of VIII.2 heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen dat die teef in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit als bedoeld in artikel I.4 en artikel VI.23B, en kan worden gestraft overeenkomstig het gestelde in artikel VI.24. 

Artikel VIII.4 
1. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.1, staat opname in de Nederlandse stamboekhouding niet in de weg. 
2. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.2, wordt de opname in de Nederlandse stamboekhouding geweigerd.

Om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, maakt deze site gebruik van cookies.

Door op onderstaande knop te klikken, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies.

I understand