Nederlandse Pointer Club

Welkom

  

  

Overig nieuws

Nieuw bestuur

Op de BALV d.d 29 oktober 2015 zijn de volgende nieuwe bestuursleden gekozen.

Elly ’t Lam, Theo Kerklaan en Lies van Essen.

De taken zijn inmiddels verdeeld en de nieuwe bestuursleden zijn met heel veel zin begonnen aan hun taak. 

In de eerstvolgende Pointerklanken stellen zij zich aan u voor, nieuwsgierig geworden wie wat doet? Onder de knop bestuur vindt u de gegevens en taakverdeling.