Nederlandse Pointer Club

Welkom

  

  

Overig nieuws

Oproep aan onze leden: doorgeven uitslagen 2014

Zoals besproken op de ALV van 15 mei 2014, vragen wij u de uitslagen van uw Pointer (van zowel de shows, als ook de veldwedstrijden), vòòr 15 februari aan het secretariaat door te geven. Alleen op deze manier kunt u meedingen voor de wisselbekers die op de ALV uitgereikt zullen worden. Het e-mail adres is secretaris(at)nederlandsepointerclub.nl

 

bekers