Nederlandse Pointer Club

Welkom

  

  

Overig nieuws

Samenvatting besluiten 35e Algemene Vergadering Raad van Beheer d.d. 23 november 2013

Voorstel verplichte DNA-afname en afstammingscontrole.
Het voorstel is aangenomen.
De ingangsdatum van verplichte DNA-afname voor alle ouderdieren en afstammingscontrole bij alle
pups is uiterlijk 1 juni 2014. Als laboratorium voor opslag en controle is VHL / Certagen gekozen door
de Algemene Vergadering.
De procedure voor afname en borging van het materiaal in een uitvoeringsregel wordt de komende
periode vastgesteld mede in overleg met de werkgroep Fokkerij en Gezondheid. Meer informatie
over deze uitvoeringsregels volgt in de komende periode.

Voorstel tot wijziging artikel IV 80 KR aanwezigheid tentoonstelling tot 15.00 uur.
Voorstel tot wijziging is aangenomen.
In het KR was vastgelegd dat exposanten niet vóór 15.00 uur de expositie mochten verlaten.
Zowel bestuur als TGVN vonden dit niet meer wenselijk. In de ons omringende landen is het vertrek
na de keuringen ook gebruikelijk. Voor veel beginnende exposanten is deze oude regelgeving dan
ook moeilijk uit te leggen en geeft dit regelmatig veel discussie en agressie bij uitgang. In de wijziging
is vastgelegd dat men na de keuring het terrein mag verlaten. De organisatie zal twee
aanwezigheidstijden vermelden in het programma waarop exposanten aanwezig dienen te zijn voor
de keuring.