Nederlandse Pointer Club

Welkom

  

  

Overig nieuws

Nieuws overig

Dave van 't Land

Op maandag 26 februari jl. werden wij opgeschrikt door het bericht dat onze geweldige Pointervriend Dave van ‘t Land na een ernstige ziekte overleden is. We wisten dat een afscheid voor altijd binnen afzienbare tijd een feit zou zijn, maar nadat Ilona en ik hem nog recent een bezoekje gebracht hebben en hij toen met ons nog over de vogels in de tuin en de slechte wildstand in de polder sprak, konden we niet vermoeden dat het al zo snel zou zijn.

Dave, jarenlang trouw lid van de Nederlandse Pointerclub, heeft op ons een onuitwisbare indruk achtergelaten. Zijn kennis over jacht, wild, roofvogels en honden was ongekend. Hij kon daar op zijn bekende rustige manier veel over vertellen.
Dave heeft onder  zijn kennelnaam Vlaklands ook veel Pointers gefokt, jachtpointers wel te verstaan. Met shows had hij niet zo veel op. Alhoewel, hij nam ook regelmatig deel aan onze Clubmatches en scoorde met zijn Pointers altijd heel hoog.

De laatste jaren heeft Dave zich ook als keurmeester gemanifesteerd. Oprecht, correct keurend en puur gericht op de hond. Zijn verslag na afloop was vaak hilarisch. Met veel droge humor kon hij deelnemers en toehoorders uiteenzetten wat hij die dag in het veld had gezien. En, hij zag veel, had een scherp oog.

Ja op de vraag waarom zo een fantastische man als Dave ons al zo vroeg moest ontvallen zal nooit een antwoord komen.
Maar dat hij vreselijk gemist gaat worden is zeker.

Wij wensen zijn vrouw Ellen, zijn familie en vele vrienden heel veel sterkte!

Allerbeste Dave, onze laatste groet, dat je mag rusten in vrede.

Bestuur Nederlandse Pointer Club.

Jaarprijzen 2016

Op de Algemene Leden vergadering 10 mei 2017 zijn de volgende Wisselbokalen en Jaarprijzen uitgereikt:

Dansk Dynasti Kyran werd beste reu in show 2016
Eig: Jenny Konijnenburg

Fydal Bewitched werd beste teef in show 2016
Eig: Rinie Camphens

1 jenny2 fydal be witched
Dansk Dynasti Koss winnaar van de Eef v Schuppen wisselbokaal Beste Jeugdhond Veldwerk
Eig: Theo Kerklaan

Matresses Liva winnares Nederrijk Bokaal voor de hoogst geplaatste Pointer in de categorie Veldwerk Quete á la Française
Eig: Herman Pol
( op de foto Sander de Heus die de beker voor Herman in ontvangst neemt )

3 dd kos4 Sander d de Heus
Coupe Grand Quéte voor de hoogst geplaatste Pointer Grand Quete Veldwerk is wederom gewonnen Saxo van de heer W. Joustra

 wim

Jaarprijzen 2015

NPC JaarprijsOp de algemene leden vergadering d.d 8 juni 2016 is de Nederrijk bokaal uitgereikt aan de Heer W. Joustra met de hond Saxo.

De prijs voor de beste reu show werd
Joey van de Fam v.d. Brink
Beste teef show: niet uitgereikt

Ter nagedachtenis aan een groot hondenman, Peter Eering

Dit weekend bereikte ons het  bericht van het overlijden van ons erelid Peter Eering.
Peter heeft tijdens zijn leven veel betekend voor de Staande honden (sport) en voor de Pointer in het bijzonder.
Zijn passie is altijd uitgegaan naar het spel op de wind met een machtige Pointer, maar ook met zijn Duitse staande kortharen was hij heel succesvol.
Peter is aktief geweest als fokker, voorjager, ambassadeur voor de Pointer, keurmeester, adviseur en bestuurder, velen zullen zich Peter herinneren als een zeer hulpvaardig en aimabel mens.
De Nederlandse Pointerclub is Peter veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de club en niet te vergeten voor de Pointer in het bijzonder.
Wij wensen zijn naasten veel sterkte met het verlies , in onze gedachten leeft hij voort.
 
Bestuur Nederlandse Pointerclub 

peter eering1peter eering2peter eering3

Beste leden van de Nederlandse Pointerclub

Zoals u gemerkt hebt,heeft u weer eens een nieuwe pointerklanken in de brievenbus gehad.

Dit heeft veel te lang geduurd. Het was een dubbeltje op zijn kant of er was geen vereniging meer.

Nu zijn er weer nieuwe mensen in het bestuur die met veel vertrouwen de toekomst van de club 

tegemoet zien.        MAAR…….

Zonder leden en zeker ZONDER BETALENDE leden kunnen wij het ook niet.

Daarom vragen wij ook aan diegene die hun contributie voor 2015 nog NIET hebben voldaan dit

alsnog te doen.

Wij willen ons best doen voor de club en dus eigenlijk ook  voor u , laat de club dan ook niet stikken. 

Ook hopen wij  voor het nieuwe jaar op nieuwe leden en opgestapte leden zijn ook van harte  welkom.

Leden die op 31 januari hun contributie niet hebben voldaan zullen wij helaas per die datum van de ledenlijst moeten schrappen.

Met vriendelijke groet uw penningmeester,

Theo Kerklaan

 

BESTE LEDEN VAN DE NEDERLANDSE POINTERCLUB

Zoals u gemerkt hebt,heeft u weer eens een nieuwe pointerklanken in de brievenbus gehad.

Dit heeft veel te lang geduurd. Het was een dubbeltje op zijn kant of er was geen vereniging meer.

Nu zijn er weer nieuwe mensen in het bestuur die met veel vertrouwen de toekomst van de club

tegemoet zien.        MAAR…….

Zonder leden en zeker ZONDER BETALENDE leden kunnen wij het ook niet.

Daarom vragen wij ook aan diegene die hun contributie voor 2015 nog NIET hebben voldaan dit

alsnog te doen.

Wij willen ons best doen voor de club en dus eigenlijk ook  voor u , laat de club dan ook niet stikken.

Ook hopen wij  voor het nieuwe jaar op nieuwe leden en opgestapte leden zijn ook van harte  welkom.

Leden die op 31 januari hun contributie niet hebben voldaan zullen wij helaas per die datum van de ledenlijst moeten schrappen.

Met vriendelijke groet uw penningmeester,

Theo Kerklaan

Wijziging Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG)

Vanaf 1 januari a.s. wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 10- en 24 maanden regels komen te vervallen, en worden vervangen door een 12 maanden regel. Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum (in plaats van de dekdatum), om zo in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren.
Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.
Verschillende situaties

Dekking in 2015 én geboorte in 2016

De oude regeling geldt voor dit nest. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef. Daarnaast mag de teef niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

Dekking én geboorte in 2016
Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

Voorbeelden

Op 1-1-2016 wordt de teef Luna gedekt. Ze krijgt een nest op 1-3-2016. Luna mag dan geen nest werpen voor 1-3-2017. Er moet minimaal 12 maanden tussen de nesten zitten.

De teef Lola was op 30-1-2015 gedekt en heeft haar eerste nest op 30-3-2015 gekregen. Op 31-12-2015 is zij weer gedekt. Op 1-3-2016 krijgt Lola haar tweede nest. Lola mag haar derde nest pas na 1-3-2017 werpen. Er wordt in dit voorbeeld gekeken naar de 10-maanden regel, omdat de dekking voor 1-1-2016 plaatsvindt. Daarnaast geldt voor het volgende (derde) nest dat er tussen de geboortes 12 maanden moet zitten.

Let dus op: bij dekkingen tot en met 31-12-2015 dient er nog rekening te worden gehouden met de 10- en 24 maanden regel!

Nieuw bestuur

Op de BALV d.d 29 oktober 2015 zijn de volgende nieuwe bestuursleden gekozen.

Elly ’t Lam, Theo Kerklaan en Lies van Essen.

De taken zijn inmiddels verdeeld en de nieuwe bestuursleden zijn met heel veel zin begonnen aan hun taak. 

In de eerstvolgende Pointerklanken stellen zij zich aan u voor, nieuwsgierig geworden wie wat doet? Onder de knop bestuur vindt u de gegevens en taakverdeling.

Een groot Pointerman is niet meer

Met grote verslagenheid heeft de Pointerwereld er kennis van moeten nemen dat Franz Groenen op de laatste dag van het vorige jaar zijn geliefde broer Guy is gevolgd naar de Eeuwige Jachtvelden. Franz was een zeer aimabel mens, gastvrij en liefhebber van een mooi glas wijn, een goede maaltijd en daarna een beste sigaar. Jachthouder van fraaie jachtvelden rond Waterloo welke hij in het verleden, toen de patrijzenstand dat nog toeliet, beschikbaar stelde voor de Grande Quête wedstrijden waarin zowel beroeps- als amateurvoorjagers uit heel Europa hun Pointers en Setters uitbrachten. En later voor kleinere wedstrijdenvormen, omdat de wildstand, zoals in vele jachtvelden in West Europa, sterk achteruit ging.

Een geweldige kenner van dit prachtige jachthondenras. Als fokker en voorjager trad hij in de voetsporen van zijn vader die ooit de Belgische Pointerkennel “Whitefield” oprichtte. Eerst samen met zijn broer Guy en na diens overlijden zette Franz deze foklijn door. Geweldig mooie successen behaalde hij met vele fokproducten en importen. Om er enkele te noemen: Zita’s Monica, Whitefield Arno, Kragheden Mak. Eén van de toppers was zeker ook Whitefield Hipp die in 1990 de Coupe d’Europe Grande Quête voor Britse Staande Honden won en tevens in 1994 in Nederland op 11 jarige leeftijd het Pointer Kampioenschap Praktische Jacht.

Vele malen was het mij mogelijk om als voorjager met mijn Pointers de vriendschappelijke concurrentie aan te gaan met de door hem voorgejaagde Pointers in binnen- en buitenland. Meestal was het een Pointer van Franz die aan het langste eind trok. Altijd was hij aanwezig bij de Nederlandse wedstrijden die open stonden voor Pointers. Vele malen wist hij te winnen. 

Franz Groenen

 

Als keurmeester ambterend kwam ik hem de afgelopen jaren ook met regelmaat tegen. Ik kon aan hem merken dat het hem steeds moeilijker werd om zijn Pointers voor te jagen. Bijgaande foto is uit 2008 in Waterloo, daar was hij nog in een redelijk goede doen. Helaas moest ik vaststellen dat zijn fysieke mogelijkheden om voor te jagen alsmaar minder werden.

Wat achteraf blijkt de laatste keer te zijn geweest, jaagt Franz in het najaar van 2013 in zijn geliefde Waterloo nog een Pointer voor. Het is voor mij een buitengewoon groot voorrecht dat ik dat nog één maal heb mogen keuren.

Franz, namens heel Pointerminnend Nederland, hartelijk dank.

Renée veel sterkte bij het verwerken van het verlies van je geliefde partner.

 

Peter Eering

                                                                                                            

Oproep aan onze leden: doorgeven uitslagen 2014

Zoals besproken op de ALV van 15 mei 2014, vragen wij u de uitslagen van uw Pointer (van zowel de shows, als ook de veldwedstrijden), vòòr 15 februari aan het secretariaat door te geven. Alleen op deze manier kunt u meedingen voor de wisselbekers die op de ALV uitgereikt zullen worden. Het e-mail adres is secretaris(at)nederlandsepointerclub.nl

 

bekers

Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort

De Raad van Beheer is als overkoepelende  organisatie op het gebied van rashonden al meer dan 100 jaar verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van de rashonden en rashondenpups in Nederland.
De Raad van Beheer tracht om alle rashondenpups te identificeren voor de leeftijd van 7 weken, zoals ook wettelijk gevraagd wordt in verband met de regels omtrent identificatie en registratie van gezelschapsdieren. 
De Raad van Beheer is hierbij echter mede afhankelijk van de aanlevering van gegevens van de fokker en de betaling voor de diensten. Tevens wordt er door sommige fokkers een latere identificatie gewenst vanwege de grootte van de pups.
Bij de nieuwe regelgeving voor de afgifte van de nieuwe EU-hondenpaspoorten kan de termijn van identificatie en vaccinatie in de knel komen.  Er komen nu soms honden bij de dierenarts voor vaccinatie terwijl identificatie nog niet heeft plaatsgevonden.
De Raad van Beheer volgt bij haar planning de (internationale) richtlijnen. Deze geven als advies aan dat honden op de leeftijd van 14-16 weken hun drie basisvaccinaties ontvangen moeten hebben.
Om te bepalen wat voor de hond(en) het beste vaccinatieschema is adviseren wij altijd met uw dierenarts te overleggen.
 
De Raad van Beheer adviseert voor de vaccinatie in relatie tot de identificatie van rashondenpups:
1.       De Raad van Beheer adviseert de fokkers  zo veel als mogelijk mee te werken aan een vlotte afhandeling van de stamboomprocedure. Dit betekent:
·         Tijdig insturen en controleren van dekaangifte en geboorteformulieren;
·         Tijdige betaling van de factuur nestaangifte;
·         Geplande afspraken met de buitendienst van de Raad van Beheer niet verzetten om een optimale  routeplanning  en bezoekfrequentie te behouden.
2.       Wanneer identificatie nog niet heeft plaatsgevonden kan de afspraak voor vaccinatie bij de dierenarts beter gepland worden na de identificatie door de medewerker van de Raad van Beheer.
3.       Voor uitzonderlijke gevallen ondersteunt de Raad van Beheer de mogelijkheid die de overkoepelende dierenartsenorganisatie KNMvD de bij haar aangesloten dierenartsen aangeeft. De KNMvD geeft hierbij aan dat mochten er toch pups voor de enting komen die nog niet gechipt zijn, dan kunnen de dieren op zich al wel gevaccineerd worden maar zal er nadat de dieren gechipt zijn een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt voor de administratieve afhandeling en de afgifte van het EU-dierenpaspoort.
4.       Indien de eigenaar niet met de pup naar het buitenland reist is er nog de mogelijkheid dat de dierenarts een vaccinatieboekje uitgeeft in plaats van het EU-dierenpaspoort.
 
 

Nieuw dierenpaspoort vanaf 29-12-2014

15 december 2014

Vanaf 29 december verandert een aantal regels over het reizen met huisdieren. Vanaf die datum wordt er een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven. Dit is beter bestand tegen fraude. Het nieuwe paspoort mag bovendien alleen nog maar door dierenartsen worden meegegeven. De uitgever van de paspoorten houdt bij welke paspoorten (met welke paspoortnummers) aan welke dierenarts zijn geleverd. Blanco paspoorten worden niet meer verstrekt, waardoor bijvoorbeeld fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invullen van hun dieren. De nieuwe paspoorten hebben nummers die beginnen met 528-NL.

In het nieuwe paspoort moeten de gegevens van het dier inclusief het chipnummer worden vermeld. De pagina met deze gegevens wordt vervolgens gelamineerd door de dierenarts. Pas daarna mag het paspoort aan de eigenaar van het dier worden meegegeven. Ook de vaccinatiestickers moeten met een speciale lamineersticker worden afgeplakt door de dierenarts, tenzij niet-verwijderbare vaccinatiestickers worden gebruikt. Op die manier kunnen de identificatiegegevens en de vaccinatiegegevens niet worden veranderd.

Als uw huisdier al een EU dierenpaspoort heeft en de identificatie van het dier is voor 29-12-2014 hierin ingevuld, dan mag u dat gewoon blijven gebruiken voor reizen naar het buitenland. Krijgt uw huisdier na 29-12 een paspoort en wilt u met het dier reizen, dan moet dit een nieuw EU dierenpaspoort zijn.

Oude paspoorten kunnen na 29-12 alleen nog gebruikt worden als boekje om inentingen in bij te houden, maar als ze pas na 29-12 zijn ingevuld met de identificatie van het dier dan zijn ze niet geldig als grensdocument! Dat het boekje niet geschikt is om mee te reizen moet dan ook duidelijk in het paspoort worden vermeld, bijvoorbeeld op de binnenkant van de kaft, en het uiterlijk van het boekje moet worden aangepast zodat het niet meer lijkt op een EU dierenpaspoort. Dat kan bijvoorbeeld worden gedaan door een sticker over de buitenzijde te plakken. Overigens komen er ook inentingsboekjes, dus als u niet met uw dier wilt reizen dan zijn die wellicht geschikter om de vaccinaties van uw dier in bij te laten houden.

Veranderde invoereisen

Zoals al eerder bekend werd gemaakt, is het bovendien na 29-12-2014 niet meer mogelijk om ongevaccineerde pups mee te nemen naar Nederland. Elke hond die ons land binnenkomt moet dan een geldige rabiësvaccinatie hebben. Deze mag gegeven worden vanaf een leeftijd van 12 weken en is pas 21 dagen daarna geldig. Dit betekent dat pups jonger dan 15 weken niet geïmporteerd mogen worden. Wilt u een pup van een buitenlandse fokker aanschaffen, dan moet u daar dus goede afspraken over maken omdat de pup langer dan gebruikelijk bij de fokker zal moeten verblijven!

Ook België verandert zijn invoereisen, net als in Nederland mogen daar vanaf 29-12 geen pups zonder geldige rabiësvaccinatie worden ingevoerd. Dat heeft gevolgen voor pups die van een Nederlandse fokker naar een Belgische eigenaar zullen gaan.

In een aantal andere EU landen was het meenemen van een pup zonder geldige rabiësvaccinatie al niet toegestaan, zoals in Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. U vindt de invoereisen van diverse landen elders de website van het LICG.

 Bron: LICG

Nederlandse Jacht Manifestatie en Bosbouwdagen

Van 20 tot en met 22 juni a.s. is de Bosweide in Park Berg en Bos in Apeldoorn het toneel voor de 3e editie van het outdoor event Nederlandse Jacht Manifestatie, dit jaar voor het eerst in combinatie met De Bosbouw Dagen, een nieuwe beurs voor de bos- en houtbouw sector.

Het kan zijn dat u vorig jaar al heeft kennisgemaakt met deze beurs. Op het terrein wordt weer een groot tentendorp gebouwd met een uitgebreid productaanbod, presentaties van diverse organisaties die aan jacht- en natuurbeheer verbonden zijn, interactie, een groot culinair plein, het NK Ganzenborst Roken, valkerij, boogschieten, kortom: drie dagen groen entertainment.

Ook nu wordt al hard gewerkt om een boeiend, interactief programma voor de jachthonden liefhebbers. Veel nieuwe items,  aandacht voor zweetwerk, een presentatie van alle rassen van jachtgebruikshonden en weer een parcours waar bezoekers zelf met hun hond kunnen werken. Er zijn leuke prijzen te winnen, en iedereen die deelneemt ontvangt een certificaat met puntenscore. Voorafgaand aan de beurs worden de wedstrijdopdrachten gepubliceerd in De Jachthond, zodat men alvast kan oefenen.

 

banner honden nl

Verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole rashondenpups vanaf 1 juni 2014


Op de algemene vergadering van de Raad van Beheer in november 2013 is het voorstel voor verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole voor alle rashondenpups aangenomen.
Dit betekent dat vanaf 1 juni 2014 bij alle rashondenpups DNA-afstammingscontrole verplicht is bij het aanvragen van stambomen. Aan de verplichting is tevens de opslag van het DNA in een DNA-bank voor mogelijke toekomstige gezondheidsonderzoeken gekoppeld.
De Raad van Beheer ziet in dit besluit de bevestiging dat de kynologie de verantwoordelijkheid neemt voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de rashonden in Nederland.

De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en - afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dit betekent dat bij alle dekaangiften op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt.
Een groot deel van de procedure is al in grote lijnen bekend. De details van de procedure voor afname en opslag van het materiaal wordt de komende periode verder uitgewerkt. Dit gebeurt in overleg met de werkgroep ‘Fokkerij en Gezondheid’ waarin vertegenwoordigers van de rasgroepen zitten.

Bij veel fokkers en ook pupkopers roept de verplichting vragen op. De meest voorkomende vragen en antwoorden staan vermeld op de website van de Raad van Beheer. Voor meer informatie ga naar http://www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

Dansk Dynasty Enrico

Onlangs kreeg het bestuur het droeve bericht dat Nl.kamp.,CIE, CIB en BE kamp. Dansk Dynasty Enrico tijdens een veldwedstrijd in België is aangereden met fatale gevolgen.
Een paar weken later ontvingen wij ook het bericht dat (postuum) de titel Belgisch kampioen is toegekend. 

Enrico heeft in 2013 de volgende kwalificaties gelopen:

14 sept Waterlandkerkje CQN
15 sept Chassart QF solo 3 ZG
12 okt Villers QF Solo 3 ZG

R.I.P. Rico

Dansk Dynasty Enrico

 

Dansk Dynasty Enrico

Spreekbeurt Mariska de Haan

Mariska de Haan, 11 jaar, houdt spreekbeurt over 'De Pointer'

De oudste dochter van Fam. Michel de Haan, Mariska uit GROEP 7, heeft een fantastische spreekbeurt gehouden over haar zo geliefde ras de POINTER.
Pointers zijn haar niet vreemd, want zelf heeft de familie twee Pointers: Max en Samson, beide Clubmatch winnaar in resp. 2010 en 2011. Mariska heeft de laaste jaren veel ervaring opgedaan in het showen van hun Pointers. Ondanks het feit dat het haar moeilijk viel om veel informatie over de Pointer te vinden, heeft ze een mooie presentatie met veel informatie neergezet. Van harte proficiat met deze presentatie. Hieruit blijkt: de jeugd heeft de 'Pointer toekomst'.

U kunt de spreekbeurt via deze link bekijken.

Samenvatting besluiten 35e Algemene Vergadering Raad van Beheer d.d. 23 november 2013

Voorstel verplichte DNA-afname en afstammingscontrole.
Het voorstel is aangenomen.
De ingangsdatum van verplichte DNA-afname voor alle ouderdieren en afstammingscontrole bij alle
pups is uiterlijk 1 juni 2014. Als laboratorium voor opslag en controle is VHL / Certagen gekozen door
de Algemene Vergadering.
De procedure voor afname en borging van het materiaal in een uitvoeringsregel wordt de komende
periode vastgesteld mede in overleg met de werkgroep Fokkerij en Gezondheid. Meer informatie
over deze uitvoeringsregels volgt in de komende periode.

Voorstel tot wijziging artikel IV 80 KR aanwezigheid tentoonstelling tot 15.00 uur.
Voorstel tot wijziging is aangenomen.
In het KR was vastgelegd dat exposanten niet vóór 15.00 uur de expositie mochten verlaten.
Zowel bestuur als TGVN vonden dit niet meer wenselijk. In de ons omringende landen is het vertrek
na de keuringen ook gebruikelijk. Voor veel beginnende exposanten is deze oude regelgeving dan
ook moeilijk uit te leggen en geeft dit regelmatig veel discussie en agressie bij uitgang. In de wijziging
is vastgelegd dat men na de keuring het terrein mag verlaten. De organisatie zal twee
aanwezigheidstijden vermelden in het programma waarop exposanten aanwezig dienen te zijn voor
de keuring.