Nederlandse Pointer Club

Welkom

  

  

Nieuws aankomende activiteiten

Uitnodiging ALV 2015

Uitnodiging ALV.


Het Bestuur heeft het genoegen alle leden uit te nodigen voor de jaar‏lijkse Algemene Leden Vergadering van de NPC. 


De ALV zal worden gehouden op 18 mei 2015, aanvang 20.00u.


De lokatie van samenkomst is het Amrâth Hotel Maarsbergen, Woudenbergseweg 44 3953 MH te Maarsbergen (telefoon: 0343 - 475522).


De agenda zal zo spoedig mogelijk worden nagestuurd per e-mail (per post voor diegenen zonder e-mailadres).


Het bestuur